Books Languages

Mål : svenska som främmande språk. A concise Swedish grammar = Svensk grammatik på engelska

4 stars - 7356 reviews / Write a review

Pages: 160

Language: English

Book format: An electronic version of a printed book that can be read on a computer or handheld device designed specifically for this purpose.

Publisher: Natur & Kultur Läromedel: 2 edition (9 Oct. 1986)

By: Åke Viberg (Author), Kerstin Ballardini (Author), Sune Stjärnlöf (Author)

Må:lgrammatiken svensk grammatik på: 18 språ:k!

Den populä:ra Må:lgrammatiken ä:r en svensk grammatik som finns bearbetad och ö:versatt till ett flertal språ:k. Må:lgrammatiken visar steg fö:r steg hur svenska språ:ket ä:r uppbyggt och tä:cker de viktigaste reglerna nä:r det gä:ller satsens byggnad, ordens bö:jning samt uttal och stavning. Alla grammatiska termer fö:rklaras fö:rsta gå:ngen de anvä:nds.

Den svenska versionen av Må:lgrammatiken, som ä:r avsedd fö:r lä:raren, fö:rklarar hur versionerna på: olika språ:k skiljer sig frå:n varandra. Det gö:r det lä:ttare att fö:rstå: bakgrunden till de svå:righeter elever med olika modersmå:l har.

Digitalbö:cker

Må:lgrammatiken finns nu som digitalbok fö:r flera språ:k. Digitalboken har sö:kbart innehå:ll, anteckningsmö:jligheter, bokmä:rkning, zoomfunktion och sparfunktion.


Read online or download a free book: Mål : svenska som främmande språk. A concise Swedish grammar = Svensk grammatik på engelska.pdf

Read online book - Mål : svenska som främmande språk. A concise Swedish grammar = Svensk grammatik på engelskaDownload book - Mål : svenska som främmande språk. A concise Swedish grammar = Svensk grammatik på engelska.pdf


Name:
The message text:

Other books